Skip to content

Parlamentet granskar den nominerade kommissionären Mairead McGuinness

Evenemangsdatum: 05/10/2020

Beställningsalternativ

Efter handelskommissionären Phil Hogans avgång har kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ombildat sitt team. Ledamöterna höll två extraordinarie sammanträden för tjänsterna inom handel och finans. Mairead McGuinness, som tjänstgjort som parlamentets första vice ordförande, frågades ut av Utskottet för ekonomi och valutafrågor för finansportföljen. Parlamentet kommer att ha sista ordet beträffande utnämningen.