Skip to content

Parlamentet uppmanar EU att göra mer för pollinerande insekter

Evenemangsdatum: 10/12/2019

Beställningsalternativ

Den har beskrivits som en av de värsta utrotningsfaserna på jorden sedan dinosaurierna försvann. Massdöden av pollinerande insekter har fått varningsklockorna att ringa inom forskarvärlden. Parlamentet vill att EU ska göra mer för att skydda dem.