Skip to content

Parlamentet kräver akut stöd för den kreativa sektorn

Evenemangsdatum: 17/09/2020

Beställningsalternativ

Även om delar av EU-finansieringen har nått den kreativa sektorn genom mer flexibla statsstödsregler och programmet Kreativa Europa, finns ingen särskild EU-återhämtningsfond för kulturen. Parlamentsledamöterna begär mer direkt stöd till kulturen och ytterligare finansiering för konstnärlig verksamhet i långtidsbudgeten.