Skip to content

Kratke vijesti - HR - 201014

Evenemangsdatum: 14/10/2020

Beställningsalternativ:

Europski parlament i njegovi zastupnici glas su građana u Europskoj uniji. Želimo da taj glas bude svima dostupan. „Kratke vijesti” sažet je pregled glavnih dnevnih tema na svim službenim jezicima Unije. Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Saznajte više na našim stranicama: