Skip to content

Från ny kommissionsordförande till migration: 5 punkter från Strasbourg

Evenemangsdatum: 19/07/2019

Beställningsalternativ

Parlamentet valde Ursula von der Leyen till ordförande för Europeiska kommissionen, och röstade även om delegationernas sammansättning. Ledamöterna tog del av det finska EU-ordförandeskapets prioriteringar, och diskuterade migration i Europa och vid gränsen mellan USA och Mexiko.