Skip to content

Europa behöver hälsosamma skogar i kampen mot klimatförändringen

Evenemangsdatum: 13/10/2020

Beställningsalternativ

Skogar täcker nära hälften av EU. De spelar en avgörande roll i kampen mot klimatförändringen och för att skydda vår biologiska mångfald. Parlamentsledamöterna vill se till att EU:s skogsstrategi kan hjälpa skogarna och skogssektorn att blomstra. Strategin syftar till att skapa en bro mellan nationell politik och EU:s miljömål.