Skip to content

EU-Turkiet: Bryter dödläget

Evenemangsdatum: 08/02/2018

Beställningsalternativ

Under flera år har Turkiet och EU samarbetat i frågor som handel, migration och NATO. Förhandlingarna om Turkiets inträde i EU inleddes 2005. Efter ett kuppförsök 2016 införde Turkiet ett undantagstillstånd som gjorde det möjligt för regeringen att kringgå rättsstatsprincipen och tysta politiska motståndare. EU säger att landet inte får ansluta sig till Europeiska unionen om inte situationen för de mänskliga rättigheterna förbättras. Vice ordförande för delegationen för förbindelserna mellan EU och Turkiet Miltiadis Kyrkos förklarar läget i förhandlingarna.