Skip to content

EU:s fleråriga budget: redo för nya förhållanden

Evenemangsdatum: 28/03/2017

Beställningsalternativ

För första gången kommer Europaparlamentet att rösta på en revidering som tillåter att EU:s budget anpassas till de snabbt växlande förhållandena. Europaparlamentets ledamöter vill ha mer flexibilitet vid användning av penningmedlen, särskilt när krissituationer uppstår.