Skip to content

På gång i Strasbourg: från att stärka EU:s gränser till skydd av visselblåsare.

Evenemangsdatum: 12/04/2019

Beställningsalternativ

Parlamentsledamöterna röstar om säkerhetsfunktioner för bilar och diskuterar Europas framtid med Lettlands premiärminister. På dagordningen finns också skyddet av visselblåsare, åtgärder för att stärka EU:s gränser och bekämpandet av terroristinnehåll på internet.