Skip to content

På gång i Strasbourg: utrikespolitik, EU:s ordförandeskap och biologisk mångfald

Evenemangsdatum: 10/01/2020

Beställningsalternativ

Vid parlamentets första sammankomst för året i Strasbourg ska ledamöterna diskutera klimatåtgärder, internationella ansträngningar för att komma till rätta med förlusten av biologisk mångfald och den förestående konferensen om Europas framtid. De ska även diskutera spänningarna i Mellanöstern och debattera prioriteringarna under det kroatiska ordförandeskapet.