Skip to content

På gång i Strasbourg: Valet av Europeiska kommissionens ordförande och humanitär hjälp till sjöss

Evenemangsdatum: 12/07/2019

Beställningsalternativ

Parlamentsledamöterna röstar om kandidaten till posten som ordförande för Europeiska kommissionen och diskuterar resultatet av det roterande ordförandeskapet för rådet. På dagordningen finns också interparlamentariska delegationer och humanitär hjälp i Medelhavet.