Skip to content

Bekämpa bristen på läkemedel inom EU

Evenemangsdatum: 16/07/2020

Beställningsalternativ

Covid-19-pandemin satte fokus på ett pågående problem: bristen på vissa läkemedel inom EU. Europaparlamentet föreslår en rad åtgärder för att få slut på detta tilltagande men till stor del tysta problem.