Kvinnor inom vården: Covid-19 och växande ojämlikhet - SV