Skip to content

Kraftfullare EU-insatser vid framtida kriser

Evenemangsdatum: 22/04/2021

Beställningsalternativ

Från skogsbränder till pandemier: när de ställs inför en katastrof kan länder i och utanför Europeiska unionen förlita sig på solidariteten hos EU:s medlemsländer och sex partnerländer. EU:s civilskyddsmekanism är ett mycket viktigt verktyg som sammanför resurser och expertis, vilket gör det möjligt för blocket att reagera snabbt och stabilt vid katastrofer.