Skip to content

WiFi za vse: zapolnjevanje vrzeli

Datum prireditve: 07/09/2017

Možnosti prenosa

Ko EU gradi resnično digitalno družbo, je zmanjševanje digitalne ločnice med mestnimi in podeželskimi območji ključnega pomena. Cilj sheme WiFi4EU je tisočem lokalnih skupnosti omogočiti brezplačno internetno povezavo.