Kakšna pooblastila ima EU?

Opis

Države članice so na EU prenesle določena pooblastila in pristojnosti. Na drugih področjih pa EU ukrepa skupaj z državami članicami.

Related media