Skip to main content

S premoga na čisto energijo: evropski zeleni prehod

Description

Če EU želi doseči ogljično nevtralnost do 2050, mora s fosilnih goriv preiti na trajnostne vire energije. Parlament si želi finančno podprt Sklad za pravični prehod, s katerim bi regijam, panogam in delavcem pomagali pri prehodu na energijske vire prihodnosti.