Varovanje gospodarstva EU pred nepoštenim zunanjim vplivom