Poročevalec: Skupni kriteriji za evropski trg hipotekarnih kreditov?