Poudarki s plenarne seje: Strategija EU za cepiva, gospodarsko okrevanje in odnosi z Rusijo