Poudarki s plenarne seje: Stanje v EU, načrt za okrevanje in zunanja politika