Poudarki s plenarne seje: madžarski zakon proti skupnosti LGBTIQ, izboljšanje povezljivosti in močnejša vloga Evropske agencije za zdravila