Poudarki s plenarne seje: Pravice potrošnikov, industrijska strategija in boj proti brezdomstvu

Opis

Parlament je potrdil ukrepe, ki potrošnikom omogočajo kolektivne tožbe v primeru kršenja njihovih pravic, in pozval k ukrepom za lažje možnosti popravila. Evropski poslanci so zahtevali ukrepe za boj proti porastu brezdomstva v EU. Parlament je pozval k sprejetju posodobljene industrijske strategije EU, ki bi upoštevala posledice covida-19 in zahteval lažji dostop do zdravil po vsej Uniji.