Skip to main content

Parlament leta 2020 do sedaj ...

Description

Evropa se je soočila s hudimi izzivi v zadnjih šestih mesecih, vendar se je usmerila v prihodnost in vlaga v dolgoročne rešitve. Za spopadanje s krizo covida-19 je EU sprostila največ sredstev kdaj koli za podporo ljudem, delovnim mestom in raziskavam. Parlament v okviru boja proti podnebnim spremembam nadaljuje s prizadevanji za bolj zelene politike in velikopoteznejše cilje.

Podrobnosti

Datum prireditve10. 7. 2020
Reference:N01PUB200701FIRS