Kako deluje: Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji