Iz preteklosti: Širitev EU na sredozemske države, 1981-1986