Skip to main content

Odprava brezdomstva v Evropi

Description

Uradnega števila brezdomcev v EU ni, vendar se ocenjuje, da na prostem spi okrog 700.000 ljudi, 70 % več kot pred desetletjem. Evropski parlament poziva k vseevropski strategiji, ki bi do leta 2030 ljudem pomagala najti pot s ceste v spodobna stanovanja.