Razočaranje nad šibko evropsko ambicijo glede energije