Skip to main content

Evropski register za preglednost

Description

Register za preglednost je spletna zbirka podatkov, v kateri so navedene skupine in organizacije, ki poskušajo vplivati na oblikovanje ali izvajanje politike in zakonodaje EU. Njegov namen je pokazati, kakšni interesi so zastopani na ravni EU in v čigavem imenu ter predstaviti finančne in človeške vire, namenjene tem dejavnostim.