Skip to main content

10.000 uslužbencev za Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo

Description

Parlament namerava okrepiti zmogljivosti agencije, ki nadzoruje zunanje meje EU. Do leta 2027 bo Evropska agencija za mejno in obalno stražo imela 10.000 uslužbencev, vključno z naborom za hitri odziv na izredne razmere.

Podrobnosti

Datum prireditve11. 4. 2019
Reference:N01PUB190411COAST