Skip to content

Razumeti viralno spletno vsebino in vpliv družbenih medijev

Datum prireditve: 21/06/2019

Možnosti prenosa

Zakaj nekatere objave na družbenih medijih postanejo viralne, druge pa ne? Evropsko znanstveno-medijsko središče je zbralo strokovnjake, ki so razpravljali o vplivu spletnega sporočanja, in njihove ugotovitve objavilo v poročilu.