Skip to content

Časovnica: pomorski promet EU

Datum prireditve: 20/04/2021

Možnosti prenosa

Trgovina je v Evropi vedno potekala prek pomorskih poti. V zadnjih 40 letih je bila evropska zakonodaja bistvenega pomena za spodbujanje razvoja hitrega, učinkovitega in pravičnega evropskega ladijskega prometa. Danes je pomorski promet še vedno osrednjega pomena za trgovino EU in Parlament si prizadeva za njegovo ogljično nevtralnost do leta 2050.