Skip to content

Ето какво прави Европа срещу безработицата на младите хора

Datum prireditve: 07/03/2019

Možnosti prenosa:

За младите хора не винаги е лесно да намерят работа. Те са засегнати в по-голяма степен от безработицата в сравнение с други възрастови групи и са повече изложени на несигурност.