Skip to content

Ето какво прави Европа, за да помогне на жените да заемат ръководни длъжности

Datum prireditve: 01/03/2019

Možnosti prenosa:

Всички познаваме поне една жена, която е била блестяща ученичка или студентка, но която работи на неотговаряща на своите квалификации длъжност, просто защото е жена. Сигурно това ви се струва несправедливо – това е мнението и на Европейския съюз.