Skip to content

Ето какво прави Европа за лицата, сигнализиращи за нередности

Datum prireditve: 06/03/2019

Možnosti prenosa:

Ако сте установили незаконни дейности на работното си място и искате да ги разкриете, Вие ще бъдете лице, сигнализиращо за нередности. Ето както прави Европейският съюз за Вас.