Skip to content

Niekoľko slov o tom, čo Európa robí pre učiteľov vyučujúcich prostredníctvom videohier

Datum prireditve: 13/02/2019

Možnosti prenosa:

Ak ste učiteľom, možno na svojich hodinách už využívate vzdelávacie počítačové hry. Vedeli ste, že videohry môžu žiakov motivovať a pomôcť im učiť sa? Tu je niekoľko spôsobov, ako Únia podporuje využívanie počítačových hier vo vzdelávaní.