Skip to content

Mida teeb Euroopa Liit keskkooliõpilaste heaks?

Datum prireditve: 15/02/2019

Možnosti prenosa:

Haridussüsteemides ja hariduse andmises on Euroopa Liidus mitmeid erinevusi. Siiski on koolidel palju ühtelangevaid ülesandeid ja probleeme.