Skip to content

Co Europa robi dla osób zaniepokojonych zmianą klimatu

Datum prireditve: 04/03/2019

Možnosti prenosa:

Jedna piąta budżetu Unii jest przeznaczona na działania związane ze zmianą klimatu.