Skip to content

Ето какво прави Европа за хората с увреден слух

Datum prireditve: 06/03/2019

Možnosti prenosa:

Милиони хора в ЕС страдат от проблеми със слуха. Това предизвиква трудности в множество аспекти на ежедневния живот.