Skip to content

Mida teeb Euroopa Liit avalikust arvamusest huvitatud inimeste heaks?

Datum prireditve: 05/03/2019

Možnosti prenosa:

Kas olete huvitatud sellest, mida arvavad asjadest teised eurooplased? Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon kasutavad avaliku arvamuse mõõtmiseks Euroopa Liidus Eurobaromeetrit