Skip to content

Co dělá Evropa pro osoby, které trpí samotou?

Datum prireditve: 04/03/2019

Možnosti prenosa:

Cítíte se osamělí? 6 % Evropanů nemá nikoho, koho by mohli požádat o pomoc nebo s kým by si mohli popovídat o svých osobních záležitostech. Přestože samota může být považována za osobní problém, snaží se EU osamělým lidem pomáhat prostřednictvím svých sociálních, zdravotních a regionálních politik. Uveďme několik příkladů: