Skip to content

Ето какво прави Европа за хората, които са загрижени поради тероризма

Datum prireditve: 20/02/2019

Možnosti prenosa:

Борбата с тероризма и защитата на нашия начин на живот и нашата безопасност са висши приоритети за Европейския съюз. Ето някои от мерките за борба с тероризма.