Skip to content

Dit doet Europa voor organisatoren van Europese burgerinitiatieven

Datum prireditve: 07/03/2019

Možnosti prenosa:

Door middel van het Europees burgerinitiatief kunnen wij onze zorgen onder woorden brengen en de Commissie vragen om in actie te komen. Hoe werkt dit precies?