Skip to content

Niekoľko slov o tom, čo robí Európa pre knihovníkov

Datum prireditve: 03/03/2019

Možnosti prenosa:

Vedeli ste, že Európska únia sa zaujíma o verejné knižnice? Tu je pár prípadov: