Skip to content

Niekoľko slov o tom, čo Európa robí pre rodiny LGBTI

Datum prireditve: 15/02/2019

Možnosti prenosa:

Ako občana Európskej únie a člena komunity LGBTI vás pred diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie chráni Charta základných práv Európskej únie, ktorá je jedným z najrozsiahlejších antidiskriminačných právnych predpisov na svete.