Skip to content

Šoreiz pastāstīsim, ko Eiropa dara LGBTI ģimeņu labā

Datum prireditve: 15/02/2019

Možnosti prenosa:

Kā ES pilsonis un LGBTI kopienas loceklis tu esi ir aizsargāts pret diskrimināciju seksuālās orientācijas dēļ, jo tevi aizsargā ES Pamattiesību harta, kas ir viens no pasaulē plašākajiem tiesību aktiem diskriminācijas novēršanas jomā.