Skip to content

Det här gör EU gör för dig som är homosexuell, bisexuell, transperson eller intersexuell

Datum prireditve: 05/03/2019

Možnosti prenosa:

Identifierar du dig som hbti-person? Då skyddar EU dig från att diskrimineras på grund av din sexuella läggning. Dessutom engagerar sig EU starkt för allas lika rättigheter och för respekten för den enskilde