Skip to content

Ето какво прави Европа за лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансполовите или интерсексуалните хора, наричани още ЛГБТИ граждани

Datum prireditve: 05/03/2019

Možnosti prenosa:

Идентифицирате ли се като част от ЛГБТИ общността? Ако да, то ЕС Ви защитава от дискриминация на основата на сексуалната Ви ориентация;