Skip to content

Det här gör EU för anhörigvårdare

Datum prireditve: 20/02/2019

Možnosti prenosa:

Om du hjälper en närstående som är allvarligt sjuk eller vårdbehövande, är du en så kallad anhörigvårdare. Här är tre saker som EU gör för dig