Skip to content

Det här gör EU för dig som vill utveckla ditt gröna företag.

Datum prireditve: 28/02/2019

Možnosti prenosa:

I takt med att marknaden för miljövänliga produkter och tjänster växer skapas nya affärsmöjligheter. EU ger ekonomiskt och praktiskt stöd på tre olika sätt